O NAS W MEDIACH

 

Marta Alabrudzińska – Prezeska Stowarzyszenia “SEDNO” – na łamach kwartalnika “Splot”