O NAS W MEDIACH

 

Marta Alabrudzińska – Prezeska Stowarzyszenia „SEDNO” – na łamach kwartalnika „Splot”