Szkoła Noszenia ClauWi®

Szkoła Noszenia ClauWi® powstała w 1999 roku w Niemczech i była jedną z pierwszych tego typu instytucji w Europie.

ClauWi® szkoli Doradców Noszenia w kilku krajach Europy, w USA, Izraelu, Kanadzie i Australii. Dzięki stabilności i renomie Szkoła posiada ugruntowaną pozycję na rynku szkoleniowym. Z kolei liczna i dobrze wykształcona kadra trenerska gwarantuje wysoki poziom szkoleń dla Doradców Noszenia.

System kształcenia ClauWi® obejmuje trzystopniowe szkolenie w zakresie noszenia dzieci w chustach i nosidłach miękkich:

 1. Kurs podstawowy (30h), po którym:
  • Uczestnik ma uprawnienia do prowadzenia zajęć indywidualnych z rodzicami oraz spotkań informacyjnych na temat noszenia dla rodziców oraz personelu fachowego. Osoby, które posiadają umiejętności prowadzenia zajęć grupowych mogą po tym kursie prowadzić również małe grupy warsztatowe.
  • Uczestnik po pozytywnym ukończeniu kursu otrzymuje zaświadczenie oraz tytuł Doradcy Noszenia ClauWi®.
 2. Kurs zaawansowany (30h), po którym:
  • Uczestnik ma uprawnienia do prowadzenia zajęć indywidualnych oraz grupowych z rodzicami. Jest przygotowany do pracy z rodzicami dzieci ze szczególnymi wyzwaniami rozwojowymi.
  • Uczestnik po pozytywnym ukończeniu kursu (zdaniu egzaminu) otrzymuje zaświadczenie oraz tytuł Doradcy Noszenia ClauWi®.
 3. Certyfikat, o który może się ubiegać osoba, która ukończyła kurs zaawansowany oraz przedłożyła trenerowi Szkoły pracę certyfikacyjną w ciągu 3 miesięcy od ukończenia tego kursu. Po zaakceptowaniu pracy Doradca otrzymuje tytuł Certyfikowanego Doradcy Noszenia ClauWi®.

 

Ważność uprawnień nadawanych przez Szkołę Noszenia ClauWi®:

Doradca Noszenia ClauWi® zobowiązany jest do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji i utrzymywania prowadzonego przez siebie doradztwa na wysokim poziomie. W tym celu konieczna jest stała aktualizacja oraz weryfikacja wiedzy Doradcy.

Certyfikat ClauWi® ważny jest 2 lata od momentu jego wydania. W celu przedłużenia ważności Certyfikatu Doradca Noszenia zobowiązany jest do udziału w jednodniowych Spotkaniach Doszkalających organizowanych przez Szkołę Noszenia ClauWi® w poszczególnych regionach Polski. W celu zachowania uprawnień Doradca doszkala się nie rzadziej niż raz na 2 lata.

 

Witryna internetowa Szkoły: www.clauwi.pl

Lista doradców w Polsce: www.clauwi.pl/doradcy